om vanuit een directory de verschillende mappen in een eigen zip file te comprimeren gebruik het volgende commando

for /d %%X in (*) do “c:\Program Files\7-Zip\7z.exe” a “%%X.zip” “%%X\”

sla dit commando op in een batch file in de directory waar de mappen die ingepakt moeten worden staat.

“%%X.zip”  kan nog worden aangepast naar “%%X.7z” als je wil dat het een 7zip file word

Hier heb je 7zip voor nodig en deze is op de volgende pagina te downloaden.

http://www.7-zip.org/download.html