Natuur fotografie

Nederland is een mooi land met mooie natuur. En dit vind ik geweldig om vast te leggen

KNVB

Als scheidsrechter ben ik actief bij de KNVB

Autosport

Een mooie locatie voor autosport is Zandvoort om te fotograferen. Een plaats waar ik graag mag komen

 

PS Copy Data form location A to B from file

 
## Brondirectory
$projects = Get-Content -Path E:\__Scripts\project-sync.txt
foreach ($project in $projects)
{

## Server location
$Server=”\\192.168.10.51\SMM\PD\”
$ServLocal=”E:\__TEMP\”
$LogFolder=”E:\__TEMP\”

## Plaats van het logbestand
$logbestand1=”RAP_V11″
$extentie=”.txt”
$logbestand2=”LOG_V11″

## Koppelen van variabelen
$doel=$ServLocal+$project
$bron=$server+$project
$backupRapport=$LogFolder+$logbestand1+$project+$extentie
$logbestand=$logFolder+$logbestand2+$project+$extentie

## robocopy commando
## /NFL : No File List – don’t log file names.
## /NDL : No Directory List – don’t log directory names.
## /NJH : No Job Header.
## /NJS : No Job Summary.
## /NP : No Progress – don’t display percentage copied.
## /NS : No Size – don’t log file sizes.
## /NC : No Class – don’t log file classes.
## $bron = bron locatie van bestanden
## $doel = doel locatie voor bestanden
## /E =
## /w:1 = Wachten 1 seconden
## /r:1 = Retry 1x
## /COPY:DAT is zonder security
## /S = copy subfolders
## /E = copy subfolders inclusief lege folders

robocopy $bron $doel *.txt /s /W:1 /R:1 /COPY:DT /E /NFL /NDL /NJH /NJS /nc /ns /np
}

PS unieke waardes filteren in een txt file

Om uit een text file te filteren op alleen uniek waardes kan je de volgende commando gebruiken

 

gc Source-File | sort | get-unique > Output-File

PS verwijderen van lege regels en spaties vanuit text file

Om lege regels en spaties uit een file te verwijderen met PowerShell kan je dit doen met de volgende commando

 

gc Sourc-File.txt | where {$_ -ne “”} | %{ $_.trimend(‘ ‘) } > Output-File.txt

 

PS Verwijderen van text uit txt file

Om bepaalde stukken of stuk tekst uit een text file te verwijderen kan je dit doen door de volgende commando te gebruiken in PowerShell

 

Get-Content source-file.txt | ForEach-Object { $_ -replace ‘data’ } > output-file.txt

met deze commando word in source-file.txt  de gekeken naar het woord data deze word verwijderd en het bestand word opgeslagen als output-file.txt

 

2016-09-17 Waterwijk o9-1 Victoria o9-1 2-2