Om bepaalde stukken of stuk tekst uit een text file te verwijderen kan je dit doen door de volgende commando te gebruiken in PowerShell

 

Get-Content source-file.txt | ForEach-Object { $_ -replace ‘data’ } > output-file.txt

met deze commando word in source-file.txt  de gekeken naar het woord data deze word verwijderd en het bestand word opgeslagen als output-file.txt