Omdat ik veel werk vanuit powershell en regelmatig tegen ActiveDirectory aan praat met PowerShell heb ik een functie geschreven om gegevens van een computer object uit AD te krijgen.

Met dit script vraag ik het volgende op

Hostname: Hostname of Computer Object
OS: De Windows Versie die geinstalleerd is
Build: Build versie van het OS
IPv4Address: Laatst terug gekoppelde IPv4Address
LocalAdmin Password: Laps Wachtwoord
OU In welke OU dit opbject  actief is
Description De omschrijving van het object

 

Function GetComputerInfoAD {
    [CmdletBinding(DefaultParameterSetName=”Hostname”)]
    Param (
        [Parameter(ParameterSetName=”Hostname”,Position=0)]
        [string]$Hostname
    ) #end Param
    if (!$Hostname) {
        Write-Host “”
        Write-Host “*  Please provide the Hostname: ” -NoNewline
        $Hostname = Read-Host
    } #end if
$CVGetComputerInfo = $Hostname
#Get-ADComputer $CVGetComputerInfo -Properties *  | Select-Object CN,OperatingSystem,OperatingSystemVersion,IPv4Address,ms-Mcs-AdmPwd,CanonicalName,Description | Sort-Object -Property DNSHostName
Get-ADComputer $CVGetComputerInfo -Properties CN,OperatingSystem,OperatingSystemVersion,IPv4Address,ms-Mcs-AdmPwd,CanonicalName,Description | Select @{Name=”Hostname”;Expression={$_.”CN”}}, @{Name=”OS”;Expression={$_.”OperatingSystem”}}, @{Name=”Build”;Expression={$_.”OperatingSystemVersion”}}, @{Name=”IPv4Address”;Expression={$_.”IPv4Address”}}, @{Name=”LocalAdmin Password”;Expression={$_.”ms-Mcs-AdmPwd”}}, @{Name=”OU”;Expression={$_.”CanonicalName”}}, @{Name=”Description”;Expression={$_.”Description”}}
}