als je een nieuwe user aanmaakt onder linux met root access wil dit niet meteen zeggen dat deze persoon ook in de command line installaties kan uitvoeren. De toegevoegde gebruiker moet nog wel toegevoegd worden aan de juiste config file. dit doe je door in de command line

1
sudo visudo

in te voeren en dan onder aan de volgende regel toe te voegen

2 username    ALL=(ALL:ALL) ALL

Hiermee geef je de gebruiker nu volledige rechten