Om de time-lapse foto’s zoals ik bedacht heb op mijn pi te krijgen heb ik gekozen om een FTP server te installeren.

Dit heb ik als volgt gedaan

als eerste installeren we de FTP server

1 sudo apt-get install -y pure-ftpd

na de installatie heb ik een groep aangemaakt

2 groupadd ftpgroup
3 useradd ftpuser -g ftpgroup -s /sbin/nologin -d /dev/null

Daarna het aanmaken van een home directory voor de ftp user

4 sudo mkdir /home/pi/FTP
5 sudo chown -R ftpuser:ftpgroup /home/pi/FTP

daarna een gebruiker Upload aangemaakt met rechten op de juiste directory

6 sudo pure-pw useradd upload -u ftpuser -g ftpgroup -d /home/pi/FTP -m

bij de vraag password: geef je het wachtwoord op dat je wil gebruiken. dit doe je twee keer