Standaard kunnen gebruikers trail licenties koppelen aan je Azure Tenent. Dit is een functie die je niet zou willen.

je kunt dit zien via powershell met de volgende commando

Get-MsolCompanyInformation | fl AllowAdHocSubscriptions

Als je het commando uitvoert en je ziet daar staat $True. dan betekend dat dat de gebruikers zelf trail licenties kunnen aanvragen.

Doormiddel van het volgende commando zet je deze functionaliteit uit

Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions:$false

Als gebruikers dan trail licenties willen koppelen krijgen ze de onderstaande foutmelding te zien