Helaas heb ik een spierscheuring in mijn hamstring op gelopen tijdens een training op woensdag avond bij COVS ’t Gooi. En kan daardoor kan ik helaas waarschijnlijk tot januari niet meer fluiten. Daar baal ik behoorlijk van maar ja het is niet anders. Het belangrijkste nu is om snel weer van de blessure af te komen en weer fit te worden om weer mooie wedstrijden te fluiten.

Nu ik niet kan fluiten ga ik de andere taak uitvoeren bij de KNVB dat ik naast het fluiten doe. Praktijk begeleiding. Als praktijk begeleider begeleid je scheidsrechters bij het uitvoeren van hun hobby. Je helpt ze door te praten over de wedstrijd die ze aan het fluiten zijn. Voor de wedstrijd in de rust en na de wedstrijd spreek je met de scheidsrechter over de punten waar hij/zij tegen aan loopt of wat jij als praktijk begeleider ziet en waar de scheidsrechter zich kan verbeteren.

Geweldig om te doen zo heb je interactie met de scheidsrechter en zie je vaak ook de verbeteringen komen in de tweede helft die je hem/haar in de rust hebt meegegeven.

Nu denk je natuurlijk zit er niets nadelig aan deze extra hobby. Tuurlijk wel als het regent word je nat en na de wedstrijd thuis moet je nog een rapport invullen waar je de verbeterpunten van de scheidsrechter in vermeld.

Hier onder zie je het formulier dat we moeten invullen

 

 Beoordelingsformulier scheidsrechters in start-groep 

Naam scheidsrechter:
Wedstrijd: Datum:
Wedstrijdnr.: Klasse:
Aantal gele kaarten:                        Aantal rode kaarten: Uitslag:

 

1. Karakter wedstrijd
a. het karakter van de wedstrijd was normaal / moeilijk / zeer moeilijk *
b. heeft de S. door zijn optreden het karakter positief beïnvloed? ja / neen *
2. Weerstand / beïnvloeding
a. ondervond de S. enige weerstand? geen / nauwelijks / veel *
b. was de S. beïnvloedbaar? niet / nauwelijks / wel *

* doorhalen wat niet van toepassing is

Per regel aankruisen of het goed gaat. Achter een aangekruist verbeterpunt steekwoorden noteren. De verbeterpunten in het vak er onder toelichten met behulp van concrete voorbeelden (concreet gedrag!) uit de wedstrijd!

 

3. Volgen & positie kiezen Gaat al goed Gaat nog niet goed
Volgt het spel dichtbij met goed overzicht
Hindert het spel niet
Anticipeert op richting waarin spel beweegt
Houdt oogcontact met assistent-scheidsrechters
Kiest goed positie bij m.n. hoekschop/vrije schop
Hier dit onderdeel verduidelijken met concrete voorbeelden uit de wedstrijd en tips om te verbeteren:
4. Toepassing spelregels Gaat al goed Gaat nog niet goed
Beoordeelt duels correct (wel/geen overtreding)
Past juiste spelstraffen (direct/indirect) toe
Neemt strafbaar buitenspel waar
Past voordeel correct toe
Geeft indirecte goed aan
Past vermaningen, straftijd en kaarten correct toe
Hier dit onderdeel verduidelijken met concrete voorbeelden uit de wedstrijd en tips om te verbeteren:
5. Leiding geven Gaat al goed Gaat nog niet goed
Bereidt zich goed voor op de wedstrijd
Geeft duidelijk fluitsignaal met goede intonatie
Voelt de wedstrijd aan
Past de spelregels consequent toe
Verduidelijkt beslissingen (non-)verbaal
Heeft op ontspannen wijze contact met spelers
Blijft rustig op momenten dat er weerstand is
Treedt kordaat op
Werkt goed samen met assistent-scheidsrechter
Heeft uitrusting in orde
Hier dit onderdeel verduidelijken met concrete voorbeelden uit de wedstrijd en tips om te verbeteren:
6. Bijdrage aan sportieve sfeer Gaat al goed Gaat nog niet goed
Respecteert waarden en normen
Treedt op tegen incorrect gedrag
Vertoont voorbeeldgedrag
Praat op correcte wijze met spelers
Hier dit onderdeel verduidelijken met concrete voorbeelden uit de wedstrijd en tips om te verbeteren:
7. Formaliteiten Gaat al goed Gaat nog niet goed
Handelt administratie juist af
Controleert speelveld en toebehoren
Hier dit onderdeel verduidelijken met concrete voorbeelden en tips om te verbeteren:
8. Persoonlijke ontwikkeling Gaat al goed Gaat nog niet goed
Heeft voldoende zelfkritiek
Toont begrip, is goed te coachen
Hier dit onderdeel verduidelijken met concrete voorbeelden uit de wedstrijd en tips om te verbeteren:

Vertrouwelijk (uitsluitend bestemd voor DCS):

Heeft deze S. naar uw oordeel zo veel potentie dat hij straks ingedeeld kan worden in een hogere groep dan de

laagste groep?          ja / neen *, geef hier uw motivatie:

Naam begeleider:     ……………………………………………………. relatienummer……………………….

 * doorhalen wat niet van toepassing is