bron: www.covs.nl

 

Op 20 maart 2013 presenteerde de KNVB het actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit. Een actieplan met zowel repressieve als preventieve maatregelen die zijn voortgekomen uit alle ideeën en suggesties van leden, vereniging en belangenorganisaties. De meeste maatregelen gaan in werking vanaf het seizoen 2013/’14 en zijn alleen succesvol wanneer iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid pakt. Iedereen die betrokken is bij een voetbalwedstrijd heeft invloed, samen kunnen we veel bereiken.

Afgelopen seizoen zijn al zaken in werking gezet. Zo is er een hulplijn noodgevallen (0800-2299555) die betrokkenen kunnen bellen in het geval van acute noodgevallen. Voor iedereen is er het meldpunt wanordelijkheden om negatieve ervaringen te melden die ergernis veroorzaken.

Bij aanvang van het nieuwe seizoen gaat een aantal nieuwe maatregelen in werking. Wij willen graag iedereen zo goed mogelijk informeren over wat dit nu betekent in de praktijk voor verenigingen, aanvoerders, spelers en scheidsrechters.

Visuele controle spelerspas

Achteraf is gebleken dat bij de tragische gebeurtenis van december 2012 spelers op het veld stonden waarvan we niet wisten wie het waren. Het is niet meer dan logisch dat iedereen wil weten wie er daadwerkelijk aan het spel deelnemen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Met behulp van de spelerspas en de daaraan gekoppelde visuele controle hebben we een instrument in handen om te controleren of de juiste speler op het juiste veld staat. Vanaf 1 september 2013 gaan we hiermee van start bij de senioren (mannen en vrouwen) in de A-categorie. Het zal in de praktijk voor iedereen even wennen zijn. De visuele controle van de spelerspas is een gezamenlijke taak van beide aanvoerders en de scheidsrechter. De verenigingen zorgen als eerst verantwoordelijke ervoor dat van elke speler een geldige spelerspas aanwezig is.

In samenspraak met de COVS is de onderstaande procedure opgesteld:

 • De namen van de betrokkenen worden op het wedstrijdformulier ingevuld.
 • De scheidsrechter controleert in het bijzijn van beide aanvoerders* of de gegevens op de spelerspassen overeenkomen met de gegevens op het wedstrijdformulier.
 • De beide aanvoerders en de scheidsrechter accorderen het ingevulde formulier en bevestigen daarmee de juistheid van de gegevens.
 • De scheidsrechter wordt door de wedstrijdcoördinator uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd in het bezit gesteld van een afdruk van het wedstrijd­formulier.
 • De scheidsrechter neemt de spelerspassen mee naar het speelveld voor de visuele controle.
 • De spelers vormen voor het begin van de wedstrijd op het speelveld gezamenlijk een rij. De aanvoerder van de uitspelende partij gaat als eerste bij de scheidsrechter langs om te laten zien welke speler bij welke spelerspas hoort. Daarna volgt de thuisspelende partij.
 • Na deze handeling geeft de scheidsrechter de spelerspassen aan de aanvoerder van het betreffende team en kan er getost worden.
 • Op het moment dat een wisselspeler het veld ter hoogte van de middenlijn gaat betreden overhandigt hij de spelerspas aan de scheidsrechter. De scheidsrechter controleert aan de zijlijn de spelerspas en noteert het relatienummer (de controle wordt in de topklasse uit­ge­voerd door de 4de official en in de hoofdklasse door de 1ste assistent-scheidsrechter).
 • De spelerspas wordt na controle weer overhandigd aan de leider van de betreffende partij.
 • Na afloop brengt de leider de spelerspassen naar de ruimte waar het wedstrijdformulier wordt
 • afgerond.
 • De scheidsrechter rondt het wedstrijdformulier af.
 • Door ondertekening van het wedstrijdformulier, verklaren de beide aanvoerders en de scheids­rechter alle gegevens te hebben gecontroleerd aan de hand van de spelerspassen en de visuele controle te hebben uitgevoerd.

* In het jeugdvoetbal is de leider verantwoordelijk